29
Mar
2013

Şanlıurfa İhtiyarlar Risalesi Çalıştayı Sonuç Bildirisi

Eklenme tarihi : 29 Mar 2013 | Kategori :HABERLER |

Risale Akademi’nin organize ettiği Bediüzzaman Said Nursi’nin ‘İhtiyarlar Risalesi’nin konu alındığı Çalıştay, 22 Mart 2013 tarihinde Şanlıurfa’da Hotel El Ruha’da gerçekleştirildi. Geniş bir katılımın olduğu çalıştaya Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA, Prof. Dr. Gürbüz AKSOY, Yrd. Doç. Dr. Vehbi ŞAHİNALP, Yrd. Doç. Dr. Veysel KASAR, Yrd. Doç. Dr. Abdulvahap YILDIZ, Öğr. Gör. Abdülkadir MENEK, Öğr. Gör. Abdülhalim BİLİCİ yanında, Mehmet UÇAR, Mehmet TİMUR, Ekrem KILIÇ, Eyüp OTMAN, Mustafa TARHAN, Atilla ÖZAY, Ali ERGENÇ, Mustafa KAYRAL, Fevzi UZEL, Kadir AYTAR ve Ekrem UÇAR katıldı. Gençler çalıştay sekretaryasında görev aldı.

Çalıştay’da “İhtiyarlar Risalesi’nden ne anlıyoruz? Topluma bu konuda nasıl yararlı olunabilir?” sorusuna cevap arandı.

Müzakerelerde konu edilen hususlar şu şekilde maddeleştirildi:

1. “Risale-i Nur’ları tanımadan evvel ihtiyarlıktan şikâyet ediyorduk, şimdi ise ihtiyarlığımızdan memnunuz” diyen yaşlıların çok olduğu gerçeğinden hareketle Risale-i Nur’un şahs-ı manevisi topluma izah edilmelidir.

2. İhtiyar olunmadan evvel gençlik iyi değerlendirilmeli ve hakkı verilmeli. Çünkü ihtiyarlıkta hafıza zayıflıyor. İleride ihtiyar olacak olan gençler şimdiden eğitilmelidir. Onlara sabır ve saygı öğretilmelidir. Genç nesil büyüklerini en güzel emanet olarak telakki etmeli ki, onları huzur evlerine, özel yuvaya vermesinler.

3.Yaşlılar hissiyatlarını bırakıp olaylar karşısında daha yapıcı bir dil kullanmalıdır.

4. Risale-i Nur (13. Rica) insanların sıkıldıkları en ümitsiz anlarında bile bir ümit canlandırıyor. Yaşlıları ümitsizlikten kurtarıyor. Ahiret inancını kuvvetlendiriyor. Yaşlıları daha mukavim hale getiriyor. Toplumda yaşlı sayısı gitgide arttığı için bu eserleri yaşlılara ulaştırma yolları (internet siteleriyle, kartlar basarak, radyo-televizyon programları, vs.) bulunmalıdır. Mobil ekipler kurulup yaşlılar, yaşlı evleri, huzur evleri ziyaret edilerek İhtiyarlar Risalesi dağıtılabilir. Unutulmamalıdır ki, yaşlıları müstakim olan toplumun gençleri de müstakim olur.

5. Emekliler şu anda kahvelerde ömür çürütüyor. Onlara yönelik eğitici toplantılar düzenlenmelidir.

6. Günümüz dünyasında anneler günü, babalar günü, ihtiyarlar haftası gibi çeşitli anma zamanları var. Peygamberimiz (SAV)’in de doğum gününü kutladığımıza göre böylesi günleri de hayra tebdil etmeliyiz. Eşimiz ve çocuklarımızın da doğum günlerini kutlayabiliriz.

7. İhtiyarlar Risalesi’nin ihtiyarlar, gençler ve toplum üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkisi incelenmelidir.

8. Dünya Yaşlılar Haftası tarihine denk gelecek şekilde Ankara’da Mart 2014’de “İhtiyarlar Risalesi Sempozyumu” düzenlenilmesi önerilir. Diğer illerde de paneller yapılabilir.

9. Belediyeler çocuk parkı, yürüme parkurları yaptığı gibi ihtiyarlara yönelik de çalışmalarını artırmalıdır. Yaşlı insanlar sürekli boş kaldıklarında problemleri de artıyor. Dikkatlerini dışa çekici hobi bahçeleri, dernek faaliyetlerinde görev, vs imkânları sağlanabilir. Böylece yaşlılar için iyi olmayan “işe yaramamazlık” düşüncesi izale edilebilir. Ayrıca gençler için yaşlılara karşı empati yaptırabilecek tiyatro, drama ve film gibi etkinlikler hazırlanabilir. 16 bölüm olmak üzere İhtiyarlar Risalesi’ndeki her rica bir drama haline getirilebilir.   

10. Bizlerin Cüz okumalarımız, Cevşen ve Risale-i Nur okumalarımız var. Bu meşguliyetimizi diğer ihtiyarlara da yaygınlaştırmamız gerekir.

12. Başarı için, yaşlılar zamanı geldiğinde görevlerini gençlere devredebilmelidir. Fatih’e padişahlığı babasının devretmesi ve Fatih’in de başarılı olması buna güzel bir örnektir.

13.Üniversitelerde Yaşlı Bakım Programları açılmaktadır. Bu programa İhtiyarlar Risalesi güzel bir örnek olur; Hastalar Risalesiyle birlikte programa aldırma çalışmaları yapılabilir.

14.Yaşlılarla ilgili bir rapor ve projeler hazırlanarak ilgili bakana götürülebilir.

15. Yaşlanmadan önce dahi yalnız kalma günümüz modern dünyasında sık rastlanmaktadır. Yaşlının evi huzur evi olmamalıdır; kimsesizlerin evi huzur evi olmalıdır. Huzur evlerinde eğlence ile oyalama yerine gerçek anlamda huzur veren faaliyetler düzenlenmelidir. Kimsesiz çocuklara yönelik ‘Mutlu yaşam mutlu yuvam’ örneğinde olduğu gibi yaşlılara yönelik de dernek gibi STK faaliyetleri yapılabilir.

16. Aile, yaşlılık ve evlilik gibi konularda modernist bakış açısı değişmelidir.